Portfolio

Projecte de Conservació Edifici LEVANTE_Platja de Miramar.

Projecte de Conservació Edifici LEVANTE_Platja de Miramar.

 

Emplaçat en un ambient marí agressiu ha precisat una intervenció global de conservació, actuant en les lesions de l’envoltant, escloscats, fissuracions amb renovació de revocs i aplicació continua de pintura d’altres prestacions. S’han usat formigons microfluits d’alta ressistència  en la regeneració de les mènsules i s’han tractat les armadures superficialsamb tècniques de neteja i passivació.S’ha actuat regenerant les capes carbonatades dels elements estructurals.

Date:
Category:
Any

2018 a 2020

Contractista

PROCOAN 25 SL

Pressupost

245.000 €

Morters i revocs:

PAREX GROUP

Pintura i acabats:

CAPAROL

Administració:

EVA MOSQUERO

Tags: