Portfolio

Rehabilitació complexe CANCUN 7 a la platja de Gandia

Rehabilitació complexe CANCUN 7 a la platja de Gandia

Rehabilitació de 3 blocs plurifamiliars i un bloc d’adossats consistent en reparacions estructurals als cèrcols de balcons. A més s’han fet reparacions en l’envolvent i en els seus revestiments millorant la compatibilitat entre encontres estructurals i materialas.  S’ha aprofitat per a incorporar una pedra de coronació de murs tant en cornisa com als balcons, per tal d’augmentar la vida útil dels edificis. Una intervenció global global per fases amb 3 anys de durada.

Date:
Category:
Any

2016 a 2018

Contractista

OBRESA

Pressupost

502.694,98 €

Morters i revocs:

PAREX GROUP

Pintura i esmalts:

JUNO