Portfolio

Projecte de rehabilitació edifici Las Arenas, platja de Miramar

Projecte de rehabilitació edifici Las Arenas, platja de Miramar

 

Emplaçat en un ambient marí agressiu ha precisat una intervenció global de conservació, actuant en les lesions de l’envoltant, escloscats, fissuracions amb renovació de revocs i aplicació continua de pintura d’altres prestacions. S’han usat formigons d’alta ressistència  en la regeneració completa de les mènsules i altres elements estructurals i s’han tractat les armadures superficialsamb tècniques de neteja i passivació. És a dir aprofitant el seu armat, s’ha reconstruït part de l’estructura de l’edifici. S’ha actuat regenerant les capes carbonatades dels elements estructurals i s’han impermeabilitzat els balcons amb remats amb acer inoxidable per a garantir una alta protecció front l’ambient corrosiu marí.

Aquesta renovació ha servit per a actualitzar i protegir l’edificació per tal d’ampliar la seua vida últil, i a més s’ha aprofitat per a actualitzar la seua estètica, garantint així i tot, el caràcter emditerrani d’aquesta edificació.

Date:
Category:
Any

2022

Contractista

Construcciones BAÑULS

Pressupost

235.000 €

Morters i revocs:

PAREX GROUP

Pintura i acabats:

CAPAROL

Ferreria i manyeria

Melchor Mañó

Administració:

EVA MOSQUERO

Revestiments ceràmics

Azulejos Rubio

Reportatge final d'obra

Rafa Andrés

Tags: