Portfolio

Projecte de rehabilitació façanes edificis MIRAMAR IV i IV, platja de Miramar

Projecte de rehabilitació façanes edificis MIRAMAR IV i IV, platja de Miramar

 

Aquest complexe residencial està composat per 2 edificis de gran volum a la platja de Miramar, a pocs metres de la mar. Tanmateix aquestes edificacions estan administrades per 3 comunitats de propietaris diferents, amb necessitats i ambicions diferents. Per això es van redactar projectes adaptant-se a aquestes disposicions, però tractant d’unificar criteris estètics, donant una imatge d’unitat.

L’objectiu de les intervencions era reparar de manera superficial l’extradós de les façanes com escloscats i fissuracions amb renovació de revocs i aplicació continua de pintura d’altes prestacions;  així com elements estructurals primaris i secundaris com pilars, bigues i cèrcols de formigó armat amb tractaments de les armadures superficials amb tècniques de neteja i passivació

Aquesta renovació ha servit per a actualitzar i protegir l’edificació per tal d’ampliar la seua vida últil, i a més s’ha aprofitat per a actualitzar la seua estètica, garantint així i tot una imatge conjunta d’aquestes edificacions.

Date:
Category:
Any

2021

Contractista

OBRESA i RESITEC

Pintura

Pinturas ISAVAL

Morters i revocs

SIKA

Administració

Juan Escrivà

Pressupost

1.100.000€

Administra

Juan Escrivà + Vicent Benavent

Reportatge final d'obra

Rafa Andrés

Tags: