Portfolio

Projecte de rehabilitació façanes edifici Solimar, de la platja de Miramar

Projecte de rehabilitació façanes edifici Solimar, de la platja de Miramar

Edifici emplaçat en un ambient marí agressiu, a la platja de Bellreguard, a pocs metres del mar. El projecte incorpora la rehabilitación de totes les façanes de l’edifici, actuant desde la reparació estructural, passant per la reparación d’escloscats, fissuracions, i profunditzant en la renovació dels revestiments d’acabats, amb la projecció de pintura pétria.
Estructuralment s’ha procedit al tractaments de les armadures superficials amb tècniques de picat del formigó escloscat, neteja i passivació de les armadures, i regeneració del formigó amb morters d’altes prestacions.
Per a la renovación dels revestiments s’han realitzat reparacions puntuals d’escloscats en morters, el decapat de la pintura anterior, amb poca adherencia sobre sobre el morter, i posterior aplicació de pintura pétria projectada, aconseguint uniformitat i planeitat de totes les seues façanes.

Aquesta renovació ha servit per a actualitzar i protegir l’edificació per tal d’ampliar la seua vida últil, i a més s’ha aprofitat per a actualitzar la seua estètica, garantint així i tot, el caràcter mediterrani d’aquesta edificació.

Date:
Category:
Any

2023

Contractista

RANDE

Pintura

Pinturas ISAVAL

Morters i revocs

SIKA

Pressupost

120.000€

Administra

Eva Mosquero

Reportatge final d'obra

Rafa Andrés

Tags: