Portfolio

Rehabilitació façana posterior de l’Edifici Infante

Rehabilitació façana posterior de l’Edifici Infante

Aquesta rehabilitació superficial d’envolvent posterior té per objecte millorar la seua qualitat constructiva, i unificar criteris estètics en una façana amb multitut de materials i elements constructius. Una intervenció per fases que preveu la seua fi en la primavera de 2022.

Date:
Category:
Any

2019-2022

Contractista

Construcciones Bañuls

Prefabricats

ULMA

Pintures

ISAVAL

Administració

Juan Escrivà

Reportatge final d'obra

Rafa Andrés

Tags: