Portfolio

Rehabilitació façana edifici Manacor

Rehabilitació façana edifici Manacor

Aquesta rehabilitació superficial d’envolvent ha aconseguit dotar de major qualitat constructiva la seua envolvent, així com rehabilitar els elements estructurals més superficials. A més amb el nou disseny s’ha dotat d’una nova entitat estètica a les façanes laterals.

Date:
Category:
Any

2016-2018

Contractista

Obresa

Tags: