Portfolio

Obrador de menjars i conserves en Gandia

Obrador de menjars i conserves en Gandia

En aquest projecte hem format part de tot el procés des del disseny al control de l’execució: intervenint des del projecte d’activitat amb el compliment de la normativa vigent, dissenyant de cadascún dels espais interiors aconseguint l’organització interior requerida pel clients, i fins al control de l’obra supervisant la correcta execució dels elements projectats. A més en aquest projecte s’ha tingut especial cura en totes les prescripcions higienicosanitàries, amb un alt grau d’exigència en aquest aspecte, com per exemple en l’execució de revestiments continus de fàcil neteja i desinfecció.

Date:
Any

2021

Contractista

ROIMAR

Fontaneria i electricitat

Guillem Instal•lacions i Manteniment

Serralleria

Melchor Mañó

Tabiqueria

Rider

Revestiments ceràmics

Azulejos Rubio

Tags: