Portfolio

Centre d’aprenentatge TIC URBALAB de Gandia

Centre d’aprenentatge TIC URBALAB de Gandia

Un centre que funcionava com a centre per a la gent gran, passa a ser un centre basat en la docència al voltant de les noves tecnologies i les  oportunitats laborals. S’instal·la sòl tècnic -aprofitat de les antigues dependències, però generant un recorregut accessible per a totes les estàncies i aules. Es generen espais de reunió, aules i despatxos preparats per al nou ús de l’edifici.

Date:
Any

2016

Superfície

512 m2

Pressupost

34.724,61 €

Contractista

CYCA

Retolació

ROTUSA

Tags: