Portfolio

Ca Hostal, reforma d’un pis que viu entorn al pati, junt al Prado de Gandia.

Ca Hostal, reforma d’un pis que viu entorn al pati, junt al Prado de Gandia.

Ca Hostal, és una vivenda situada al centre de Gandia, en un edifici familiar junt a la plaça del Prado de Gandia. Aquest edifici s’ha vist transformat de manera continuada amb ampliacions i sobreelevacions al llarg del segle XX.  La nostra intervenció busca la reforma integral de la vivenda del primer pis, enderrocant tota la tabiqueria, instal·lacions, i revestiments. Així s’ha proosat un habitatge que viu entorn al pati central junt al qual es disposa la zona d’estar, menjador i cuina, així com l’habitació tipus suit amb vestidor i bany integrat. També es diposa un estudi comunicat de manera visual amb una gran fusteria encristatllada.

S’ha aprofitat la intervenció per tal de renovar les instal·lacions amb les últimes tecnologies en allò referent a l’aerotèrmia, sòl radiant i fan coils. També s’ha millorat l’eficiència energètica amb un tractament intern de les façanes i fusteries exteriors de PVC i acristatllaments amb altes capacitants aïllants. A més s’ha executat un reforç estructural del forjat per tal de dotar de major estabilitat al conjunt edificatori.

Date:
Any

2023

Contractista

Costa Levante Habitat SL

Fusteries exteriors i acristatllament

Tancambient

Electricitat i iluminació

Vicent Fuster

Tarima

Faus International + Moquetas Orengo

Fusteria interior

Luís Romero

Revestiments ceràmics

Azulejos Rubio

Climatització i llanterneria

Ramirez

Superfície

160m2

Fotografia final d'obra

RAFA ANDRÉS