Portfolio

ADAPTACIÓ ACCESSIBLE D’ENTRADA A L’EDIFICI AL CARRER ABAT SOLA 3 DE GANDIA

ADAPTACIÓ ACCESSIBLE D’ENTRADA A L’EDIFICI AL CARRER ABAT SOLA 3 DE GANDIA

En aquest vestíbul comunitari s’ha aconseguit generar un itinerari accessible des de via pública fins els habitatges, eliminant els graons d’accés. També s’ha redissenyat l’estètica de l’accés d’aquest espai residencial, revaloritzant l’edifici i els seus habitatges.

Ha sigut necessari l’enderroc parcial  de l’escalinata I rampa extrema interior, aixi com el pòdium complet, i una adaptació del traçat de l’escala comunitària.

A més s´ha modernitzat  l’ascensor existent  i s’ha substituït i traslladat la porta principal del vestíbul aprofitant a més per renovar completament  els revestiments del vestíbul amb un interior acurat en coordinació amb la comunitat de propietaris, amb una harmonia material que sense estridències materials dota de caràcter a aquest espai.

Date:
Category:
Any

2021

Contractista

Zardoya Otis SA

Albanyileria i remats

PROCOAN 25 SL

Pressupost

52.280 €

Serralleria i manyeria

Melchor mañó

Fotografies final d'obra

Rafa Andrés

Tags: