Portfolio

Adaptació accessible de vestíbul en C/Francesc Ribalta 7

Adaptació accessible de vestíbul en C/Francesc Ribalta 7

En aques vestíbul comunitari s’ha aconseguit generar un itinerari accessible des de via pública fins els habitatges, eliminant els graons d’accés front l’ascensor. Amb una intervenció ràpida s’ha aprofitat a més per renovar l’ascensor i redissenyar l’espai vestíbul, actualitzant-lo amb nous acabats i instal·lacions.

Date:
Category:
Any

2018

Contractista

ZARDOYA OTIS

Albanyileria

Construccions Mazuque

Pressupost

48.932,21 €

Tags: