Portfolio

Adequació de local per a oficines d’enginyeria al sector Sanxo Llop de Gandia

Adequació de local per a oficines d’enginyeria al sector Sanxo Llop de Gandia

Projecte d’agrupació de bloc d’oficines individuals, per aconseguir una única oficina de treballs de telecomunicacions, en el que intervenen més de 50 treballadors de l’equip NAIRN Telecom.

S’ha dissenyat unnespai en el que s’ha intentat aprofitar al màxim la construcció existent, amb modificacions interiors de distribució per aconseguir els espais apropiats per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball. La distribució es subdivideix en dues sales principals de treball, una per tasques d’administració, i l’altra desenvolupament de projectes, amb tres banys que els donen servei. En paral·lel es projecta un bloc de serveis per a les dues sales principals, en el que s’agrupen dues sales de reunions, despatx de gerència i zona de cuina/menjador/descans.

Tot aquest treball, plasmat al projecte, i posterior direcció d’obres, amb un control exhaustiu de la correcte execució d’obres e instal·lacions.

Date:
Any

2023

Contractista

ROIMAR

Electricitat, dades i so

Electricitat Peiró

Fotografies final d'obra

Rafa Andrés

Tags: