Portfolio

Vivenda unifamiliar La casa del Garrofer

Vivenda unifamiliar La casa del Garrofer

Una vivenda unifamiliar aïllada desenvolupada a petició de la propietat en una sola planta sobre un antic camp de garrofers. Es tracta d’un conjunt generat per 3 volums, que a mode de caixes de diferents materials (volum blanc/pedra i fusta/volum blanc) allotgen els usos diferenciats de l’habitatge. La zona de dia, que es prolonga amb una terrassa coberta i una piscina, s’oposa a la zona de nit, separada per un gran volum dedicat al magatzematge i gratage. 

Date:
Any

2020

Contractista

GRUPO ROTEROS

Superfície

265 m2

Superfície parcel·la

1120 m2

Moviments de terres

Asensi

Fotografies

Rafa Andrés + Salva Gregori