Portfolio

Ca Algepseria: habitatge unifamiliar entre mitgeres al Raval de Gandia

Ca Algepseria: habitatge unifamiliar entre mitgeres al Raval de Gandia

Aquest habitatge busca resoldre el programa per una vivenda convencional integrada en un enclau històric i tradicional però amb les noves formes constructives i disposicions espacials atrevides que permiteixen la relació entre totes les plantes de l’habitatge.

Malgrat les proporcions i materaialitat tradicionals dels buits, amb venecianes metàl.liques que aporten privacitat, la façana amaga una vivenda amb caràcter propi i una materialitat contemporània que busca la sinceritat constructiva. És a dir un habitatge on tot és el que pareix.

L’estructura de formigó i ferro és present com a fil conductor en tot l’edifici (inclòs en xanques i baranes de l’escala) i la seua convivència amb materials com pedra calissa en diferents acabats i fusta de fleix, els converteix la percepció del ferro i el formigó com si de materials nobles es tractara, malgrat el seu ús habitual.

Així amb aquestos materials s’ha resolt gran part dels acabats, amb forta presència de la fusta tant en les portes de gran altura com en revestiments.

És precisament la presència del formigó vist el que ha aportat complexitat a l’hora d’executar les instal.lacions d’alta eficiència energètica com aerotèrmia, sòl radiant, climatització amb fan coils o ventilació amb recuperador de calor. Tot açò amb unes carpinteries exteriors de PVC i un sistema SATE d’aïllament, aporten un alt grau de confort tèrmic que aconsegueixen una vivenda amb despesa energètica quasi nul.la.

Així amb la riquesa espacial es desenvolupa un programa que consta de places de garatge en planta baixa i una zona de dia en planta primera -amb els usos diferenciats segons les altures de les lloses de sòl i sostre- organitzant-se al voltant d’un gran cub de fusta i vinculada a un pati amb alberca, que a més serveix com a focus d’iluminació i ventilació de tot l’habitatge. És en aquest pati on si que podem veure l’única petjada de les vivendes que existien des dels anys 40 al mateix emplaçament: un conjunt de taulells hidràulcs que formaven part del paviment de les vivendes anteriors, i que segueixen formant part de la història de l’edifici. La resta del programa es resol al voltant de l’escala, i el recorregut vertical junt al gran òcul central on s’allotgen 2 habitacions individuals, bany, bugaderia amb terrassa de servei, i estudi. És ja en la última planta on es disposen les peces habitacionals amb major privacitat, un vestidor i habitació tipus suit connectada directament amb el seu bany.

 

 

Date:
Any

2023

Contractista

PROCOAN25

Estructura metàl·lica

RIBES CASTILLO

Estructura formigó

Nou habitatge

Fusterua exterior i acristallaments

Tancambient

Enderroc

Cadersa

Fusteria interior

Amida

Revestiments ceràmics interiors

Azulejos Rubio

Ferreria

Melchor Mañó

Pedra natural

Mármoles RAIMAR

Ascensor

OTIS mobility

Revestiments piscina

CIAGAN

Llanterneria, climatització i ventilació

RAMIREZ RENOVABLES

ELECTRICITAT I DADES

Peiró

Dispositius elèctrics

Coelèctric

Tabiqueria

Escayolas Escrivà

Teixits i papers

Ana pastor

Sanitaris de pedra natural

Huguet Mallorca

Griferies

Imex

Pintura

David Parrés + Servicolor (Isaval)

Gestions, tràmits i assessorament legal

Gandia Gestión (Rosa Aparisi)

Fotografia final d'obra