Portfolio

Adaptació accessible d’entrada a l’edifici Avgda. República Argentina 47 de Gandia

Adaptació accessible d’entrada a l’edifici Avgda. República Argentina 47 de Gandia

En aquest vestíbul comunitari s’ha aconseguit generar un itinerari accessible des de via pública fins els habitatges, eliminant els graons d’accés.

Ha sigut necessari l’enderroc parcial  de l’escalinata I rampa extrema interior, aixi com el pòdium complet, i una adaptació del traçat de l’escala comunitària.

A més s´ha modernitzat  l’ascensor existent  i s’ha substituït i traslladat la porta principal del vestíbul aprofitant a més per renovar completament  els revestiments del vestíbul amb un interior acurat en coordinació amb la comunitat de propietaris.

En aquesta Comunitat  s´han gestionat les ajudes d’Accessibilitat convocades en 2020 per Generalitat Valenciana  de les quals són beneficiaris , cobrint més  el 60% del pressupost.

Date:
Category:
Any

2021

Contractista

Ascensores Bataller SL

Albanyileria i remats

PROCOAN25

Pressupost

17.620

Tags: