Portfolio

Itinerari accessible en C/Juan Ramon Jiménez 18 de Gandia

Itinerari accessible en C/Juan Ramon Jiménez 18 de Gandia

Els veïns d’aquest edifici , ja estan gaudint de l’adaptacíó accesible del vestibul Comunitari, mitjançant canvi de la cota d’embarcament de la parada de l’ascensor al vestíbul.

Ha sigut necessari l’enderroc parcial de l’escalinata d’accés , canviar el traçat del primer tram d’escala i crear una suau rampa per a arribar a la nova cota d’embarcament; tot recuperant tècniques constructives tradicionals com la volta de rajola. També s´ha modificat i renovat l’entorn exterior de la porta d’accés per garantir l’accesibilitat des de la vorera fins cadascun dels habitatges.
Amb aquesta intervenció millorem la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, acollint-se a més al programa de subvencions de la Generalitat Valenciana i el ministeri de foment.
Date:
Category:
Any

2020

Contractista

Alapont

Pressupost

25873,34€

Tags: