Portfolio

Reforma integral de planta baixa en Avinguda del Raval de Gandia

Reforma integral de planta baixa en Avinguda del Raval de Gandia

Aquesta vivenda en planta baixa patia problemes funcionals, de llum natural i estructurals. Amb aquesta intervenció s’han aconseguit els espais habitables per a una família nombrosa. Amb un eix de circulació principal que connecta l’accés a l’habitatge amb el pati s’articulen les diferents peces habitacionals que configuren la vivenda resultant. S’ha optat per la unió dels espais de dia com a solució funcional per tal de garantir de la correcta iluminació i ventilació de tots i cadascun dels espais, un objectiu aconseguit tot i tractar-se d’una planta baixa amb nombroses estances.

Date:
Year

2023

Contractor

ROIMAR

Ferreria i manyeria

Ventaluxe

Electricity

Instelec Marco

Components elèctrics i iluminació

COELÈCTRIC

Photographs

Rafa Andrés

Tags: